Normalde TextView‘de yazılar sola dayalıdırlar. Ortalamak için TextView’i oluşturduğunuz layot klasörü içindeki XML dosyansını Code görünümüne geçirerek […]