Bu yazımda bir activityden diğer activitye yani bir sayfadan başka bir sayfaya intent ile nasıl geçiş yapılacağını anlatacağım.