Bu yazımda Android AlertDialog kullanımını anlatacağım.
Bu yazımda Android ActionBar'da menü oluşturmayı, bu menüye öge eklemeyip ve düzenlemeyi, eklediğimiz ögelere özellikler kazandırmayı ve bu ögelere dışarıdan ikon alıp tanımlamayı anlatacağım.