Küçük bir detay gibi görünse de bazen çok önemli olabiliyor.

Yatay modu engellemek için Manifests klasörü içerisinde bulunan AndroidManifest.xml dosyamızı açalım.

Activity bölümüne

android:screenOrientation="portrait"

kodunu ekleyelim.

Activity ile beraber kod satırı aşağıdaki gibi olmalıdır.

<activity android:name=".YourActivity"
    android:label="@string/app_name"
    android:screenOrientation="portrait">

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *