Normalde TextView‘de yazılar sola dayalıdırlar. Ortalamak için TextView’i oluşturduğunuz layot klasörü içindeki XML dosyansını Code görünümüne geçirerek kodlarını açın. TextView‘in özelliklerinin yazdığı satırların içine aşağıdaki kodu ekleyin.

android:gravity="center"

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *