Bu yazımda Android ImageView kullanımı hakkında bilgi vereceğim ve bu sayede Android uygulaması projelerimize resim dosyası ekleyip bu resim dosyasını uygulamamızda gösterebileceğiz.

Öncelikle proje klasörümüzün içindeki res klasörünün altındaki layout klasöründe bulunan herhangi bir xml uzantılı tasarımımızı açıyoruz.

Daha sonra sol kısımda bulunan Palette bölümünden ImageView’i sürükleyip sağ kısımdaki tasarımımızın herhangi bir yerine bırakıyoruz. Açılacak olan pencereden en üstteki avatar resmini seçebiliriz.

Tasarımımıza koyduğumuz ImageView’in id’sini yazıyoruz. Ben örnekte id’yi img_tablo olarak belirledim.

Sonra koymak istediğimiz resmin dosyasını proje klasörümüzün içerisindeki res klasörünün altındaki drawable klasörünün içine taşıyoruz.

Bu tasarımın bağlı olduğu Java sınıfımızı açıyoruz ve public class’ın içerisine şu kodları yazıyoruz.

    ImageView img = (ImageView)findViewById(R.id.img_tablo);
    img.setImageResource(R.drawable.tablo);

Kodun 1. satırında yeni bir img değişkeni adında ImageView nesnesi oluşturduk ve tasarıma koyduğumuz ImageView’i id’si sayesinde bulup bu oluşturduğumuz değişkene atadık.

Kodun 2. satırında ise res>drawable kalsörünün içine taşıdığımız resmi üst satırda oluşturduğumuz img değişkenine set ettik.

Böylelikle artık tasarım sayfasına koyduğumuz ImageView’imiz res>drawable kalsörünün içine taşıdığımız resmi açacaktır.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *