Bu yazımda Android AlertDialog kullanımını anlatacağım.

Öncelikle bir buton yada menü ögesi oluşturalım. Ardından bu butonu tanımlayıp tıklanınca çalıştıracağı kod satırı bölümünü açalım. Ve o bölüme aşağıdaki örnek AlertDialog kodunu yapıştıralım.

final AlertDialog.Builder hakkindapenceresi = new AlertDialog.Builder( MainActivity.this ); //hakkindapenceresi adında AlertDialog tanımladık
        hakkindapenceresi.setTitle("Hakkında"); //AlertDialog penceresi başlığı
        hakkindapenceresi.setMessage( "Bu uygulama \ngithub.com/emrecagri \ntarafından hazırlanmıştır." );     //AlertDialog penceresi açıklaması
        hakkindapenceresi.setCancelable( true ); //true ile bu AlertDialog penceresinden seçeneklere basılmadan çıkış yapılabileceğini belirttik
        hakkindapenceresi.setPositiveButton( "Geri", new DialogInterface.OnClickListener() { //AlertDialog Pozitif Geri seçeneği
          @Override
          public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
            dialogInterface.cancel(); // Geri seçeneği seçildiğinde bu kod çalışıp AlertDialog penceresini kapatacak
          }
        });
        AlertDialog hakkindapenceresiAlertDialogu = hakkindapenceresi.create();
        hakkindapenceresiAlertDialogu.show(); // AlertDialog penceresini gösteren kod

Kodu istediğiniz gibi değiştirebilir, icon ekleyebilir yada 2’den fazla seçenek ekleyip kaldırabilirsiniz.. Ben bu örnekte çıkış işlemi yaptırttım.

Böylece artık oluşturduğumuz butona her tıkladığımızda karşımıza AlertDialog penceresi gelecektir.

Daha detaylı anlatımı aşağıdaki yazılarımın sonlarında bulabilirsiniz.

Android ActionBar Menü Oluşturma ve Öge Ekleme

Android Projesine Kütüphane Ekleme ve Kullanma – Speed Test Yapımı

İşlem bu kadar.

Merak ettiğiniz soru olursa yorum bölümünden sorabilirsiniz.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *